Algemene Voorwaarden verhuur pieten kostuum

Voorwaarden van toepassing bij het huren van de Pieten kostuums:

*  U dient de gehuurde kostuums op de afgesproken datum vr 12.00 uur te retourneren.
*  Indien u het gehuurde te laat retourneert, zal er een extra dag huur ingaan.
*  Alle gehuurde kostuums dient u weer heel te retourneren.
*  Eventuele knopen die zijn losgelaten, graag vermelden en meenemen.
*  Wanneer u het gehuurde incompleet retourneert en ook niet meer nalevert, zal (een gedeelte van) de borg worden
   ingehouden. Dit is afhankelijk van wat er vermist wordt.
*  Wanneer er niet zorgvuldig met de kostuums wordt omgegaan en deze worden beschadigd ingeleverd, zal
   (een gedeelte van) de borg worden ingehouden. Dit is afhankelijk van de schade.
*  Ophaal en retour kan in Damwald.